Atrakcje turystyczne

Szlak rowerowy drogami gminy Czernica.
Trasa z przerwami na posiłki i czasem na zwiedzanie trwa 7 godz. 15 min. Trasa rozpoczyna się w Dobrzykowicach Wrocławskich. Możliwe jest zwiedzanie w odwrotnym kierunku od strony Oławy i Jelcza. Czasy przejazdu podano w minutach.
Dobrzykowice – Nadolice Małe – Nadolice Wlk. 15 min.
Nadolice Wlk. – Chrząstawa Mała – Chrząstawa Wielka 25 min.
Chrząstawa Wlk.- Chrząstawa Mała – Wojnowice 20 min.
Wojnowce – Czernica 6 min.
Czernica – Ratowice 10 min.
Ratowce – pomnik Gross Rosen 10 min.
Czernica – Janowice (śluza) 25 min.
Janowice – Gajków (grodzisko) 30 min.
Gajków – Łany 20 min.

Czernica
Szlak rowerowy biegnie drogami gminy Czernica, prezentuje zabytki, ciekawe miejsca i przyrodę. Gmina Czernica leży w powiecie wrocławskim ziemskim, między rzeką Odrą a rzeką Widawą. Sąsiaduje z gminami: Długołęka, Jelcz-Laskowice, dzielnicą Wojnów miasta Wrocławia i gminą Święta Katarzyna. W gminie znajduje się 13 wsi: Czernica, Ratowice, Jeszkowice, Gajków, Kamieniec Wrocławski, Łany, Dobrzykowice Wrocławskie, Krzyków, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie, Chrząstawa Mała, Chrząstawa Wielka, Wojnowice. Miejscowości te zamieszkuje 7400 mieszkańców. Gmina Czernica ma powierzchnię 8 41 8 ha, w tym 5 437 ha to użytki rolne a 672 ha zajmują lasy.

Dobrzykowice

W centrum wsi zabytkowy kościół pochodzący z 1753 roku. Na wieży znajduje się kartusz z herbem „Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą”, który znalazł się w herbie gminy Czernica.
Zainteresowanych filmem polecamy zwiedzenie zagród bohaterów sagi o Kargulu i Pawlaku. W Dobrzykowicach reżyser Sylwester Chęciński kręcił sceny „Samych swoich”, „Nie ma mocnych”, „Kochaj albo rzuć”. Poniżej zagroda filmowego Pawlaka (Władysław Kowalski) i Kargula (Władysław Hańcza).

Nadolice Wielkie

Z Dobrzykowic udajemy się poprzez Nadolice Małe do Nadolic Wielkich.Znajduje się tutaj jedyny w Polsce a trzeci w Europie cmentarz i Park Pokoju. Podobne są tylko w La Cambre (Francja) i Budaórs (Węgry). Otwarcie cmentarza, na którym spoczywać mają prochy 8 000 żołnierzy niemieckich poległych w czasie II wojny światowej nastąpiło 9 października 1998 roku. Na obszarze 3,1 ha posadzono kilkaset drzew- symbolu pamięci, pokoju i pojednania. W alejkach ustawiono kamienne stelle, drzewa mają tabliczki z nazwiskiem poległego żołnierza i fundatora drzewka.

Chrząstawa Wielka

Z Nadolic Wielkich docieramy przez Chrzqstawę Małą do Chrzastawy Wielkiej.
We wsi, która powstała w 1327 roku znajduje się neogotycki kościół z 1859 roku, który projektował znany architekt Alexis Langer. Obok kościoła naprzeciw Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich olbrzymi głaz z pamiątkową tablicą przypominającą założenie Chrząstawy Małej w1250 roku przez księcia śląskiego Henryka III Białego.
W Chrząstawie Wielkiej znajduje się wiele terenów rekreacyjnych.
Docieramy do „piaskowni”. Gospodarzem terenu jest firma „Piaskop”.
Nad dwoma stawami możemy nareszcie odpoocząć. W okolicy rezerwat pstrąga na rzece Widawie i gniazda czarnego bociana i orła bielika. Można tu łowić ryby.

Wojnowice

Z Chrząstawy Wielkiej zmierzamy do Wojnowic. Obok drogi wart obejrzenia kościół – sanktuarium pod wezwaniem św. Wawrzyńca, w ołtarzu głównym można zobaczyć relikwie świętego. Pierwsze wzmianki o kościele we wsi Wojnowice pochodzą z 1353 roku. Obok kościoła znajduje się średniowieczny granitowy krzyż pokutny. Pochodzi z XIV-XVI wieku. Obecna bryła kościoła pochodzi z 1805 roku, wieża z 1889 roku. Po lewej stronie najstarsza część obecnej budowli: grobowiec i tak zwana loża pańska – pochodzą z początku XVII w. Wystrój kościoła jest neogotycki.

Czernica

Z Wojnowic dojeżdżamy do Czernicy. To siedziba władz gminy, szkół, parafii, przedszkola, zakładów pracy jak na przykład Wojskowych Zakładów Łączności, wielu sklepów. Pierwsze wiadomości o niej pochodzq z 1265 roku. Nazywała się wtedy Cyrnicz. Z tamtych czasów pochodzi grodzisko na rzece Odra. Niedaleko od grodziska nad Odrą odnajdujemy w Czernicy klasycystyczną wieżę pożarową z początku XIX wieku. Pełniła ona rolę dzwonnicy.

Ratowice

Z Czernicy kierujemy się w kierunku Ratowic, po prawej ręce tereny zalewu czernickiego, miejsce do wędkowania i siedlisko ptactwa.Wart obejrzenia jest kościół św. Antoniego. Znajduje się tam między innymi zabytkowa drewniana ambona z obrazem czterech ewangelistów. Zwiedzamy zabytkowy młyn. Został on zbudowany w 1845 roku. Przechodził różne koleje losu, obecnie od 1999 roku jest nieczynny. W 1928 roku kupił go Karl Fahner, który znacznie go odnowił. Został on wtedy między innymi przerobiony na wodny. W 1945 roku odkupił go ojciec obecnego właściciela lecz w 1951 młyn został upaństwowiony. W1986 roku odzyskał go obecny właściciel Pan Grzegorz Wojtaszewski. Wieś Ratowice znana była
w przeszłości jako tak zwany port zimowy.
Obecnie znajduje się tam śluza.

W drodze powrotnej z Ratowic zatrzymujemy się przy pomniku więźniów filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w Miłoszycach (Funfteichen). W styczniu 1945 roku w czasie ewakuacji obozu wielu z nich poniosło śmierć i zostali tutaj pochowani przez przybywających Polaków. W Ratowicach więźniów przepędzono po lodzie przez Odrę na drugi brzeg do obozu Gross-Rosen.

Jeszkowice

Szosą z Czernicy docieramy do Jeszkowic. We wsi możemy obejrzeć park z ok. 1870 roku. Pałac nie zachował się, pozostał tylko mur, równie stary jak drzewostan parku.

Janowice

Szosą z Czernicy docieramy do Janowic. Miejscowość ta położona jest pomiędzy Czernicą, a Gajkowem. Pierwsze informacje o wsi pochodzą z 1310 roku. Od 1910 roku funkcjonuje tutaj śluza oraz elektrownia wodna. Zabudowania mieszkalne i cały zespół śluzy na Odrze wpisano do wykazu zabytków. Od 1937-1945 roku miejscowość nazywała się Waldschleuse. W lipcowej powodzi 1997r. próbowano tu wysadzić wały.

Gajków

Wzdłuż wału z Janowie docieramy do Gajkowa. Miejscowość, w przeszłości nazywała się: Bobrowniki, Sancta Marghareta. W XIII wieku była to osada książęca. Hodowano tu bobry. W centrum wsi znajduje się barokowy kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty wymieniony w źródłach w 1276 roku. Obecny pochodzi z 171 3 roku. Nad wejściem do kościoła, podobnie jak w Dobrzykowicach herb „Krzyżowców z czerwoną gwiazdą”.
Obok kościoła, który w XIX wieku był jedną z niewielu świątyń w której używano języka polskiego znajduje się pomnik poległych w czasie l wojny światowej żołnierzy.
Polna drogą (przez most na kanale Odry) docieramy do grodziska, pochodzącego z X-XIII wieku. Strzegło ono, podobnie jak grodzisko w Czernicy szlaku wodnego Odrą do Wrocławia.

Łany

Z Gajkowa przez Kamieniec Wrocławski docieramy do wsi Łany. Stała się ona słynna z powodu obrony wałów przez okoliczną ludność. Na naszym szlaku docieramy do pomnika zbudowanego w l rocznicę powodzi w 1998 roku.
Pomnik ku czci obrońców wału w Łanach. Na kamieniu zaznaczony poziom 724 cm, które wskazywał w lipcu 1997 roku wodowskaz.