Okolice

Gmina Czernica leży w województwie dolnoślą­skim, powiecie wrocławskim. Zajmuje powierzchnię 84, l 8 km2. Graniczy z miastem Wrocławiem, gmi­nami: Długołęką, Oleśnicą, Jelczem Laskowicami, Oławą, Świętą Katarzyną. Granicząc bezpośred­nio z obszarem wrocławskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej, gmina Czernica wchodzi, częścio­wo, w skład strefy funkcjonalnej miasta Wrocławia. Obszar gminy zamieszkuje ok. 7450 osób, w 13 wsiach sołeckich: Czernica, Wojnowice, Chrząstawa Wielka, Chrząstawa Mała, Nadolice Wielkie Nadolice Małe, Krzyków, Dobrzykowice, Kamie­niec, Łany, Gajków, Jeszkowice, Ratowice.
Pod względem klimatycznym teren gminy Czernica zaliczany jest do Krainy Wrocłąwsko-Opolskiej, najcieplejszej na tere­nie Polski. Zimy są łagodne, lata ciepłe. Na terenie gminy funkcjonuje teren wędkarski „Bajkał” w Kamieńcu Wrocławskim. Wędkarze korzystają również z łowisk komercyjnych dwóch stawów rybnych w Chrząstawie Wielkiej. Dużym powodzeniem u wędkarzy cieszą się takie miejsca jak tereny po wyrobisku piasku i żwiru w okolicach Czernicy oraz przepływająca rzeka Odra.
Do celów wypoczynku sobotnio-niedzielnego doskonale nadają się lasy w okolicach wsi Chrząstawa Wielka i Chrząstawa Mała, gdzie znajdują  się ścieżki rowerowe i śródleśne parkingi.Główną atrakcja gminy jest, obecnie, Park Pokoju w Nadolicach Wielkich. Jest to jeden z trzech parków w Europie (l pod Paryżem i l pod Budapesztem). Lokalizacja parku na terenie gminy Czernica, pozwala na rozwój współpracy polsko-niemieckiej, pomiędzy gminami, wymianę młodzieżową i inne przedsięwzięcia integracyjne.
Na terenie gminy znajdują się atrakcyjne obiekty sakralne. Neogotycki kościół z 1859 roku w Chrząstawie Wielkiej z wieżą mającą 60,55 m wysokości wybudowaną w latach 1859-1864. W Gajkowie jest barokowy kościół pod wezwaniem św. Małgorzaty z 1713 roku, a w Ratowicach kościół św. Antoniego. W Wojnowicach znajduje się sanktuarium pod wezwaniem św. Wawrzyńca, w ołtarzu głównym można zobaczyć relikwie świętego. Kościół wzmiankowany w 1353 roku, obecna bryła z 1805. Obok kościoła znajduje się granitowy krzyż pokutny z XIV-XVI wieku. W Dobrzykowicach jest zabytkowy kościół z 1753 roku (w kościele tym znajduje się PIĘTA z XIV w.) na wieży znajduje się kartusz z herbem „Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą”, którego część znalazła się w herbie gminy Czernica.
W Dobrzykowicach znajdują się zagrody bohaterów filmu „Sami Swoi” — Kargula i Pawlaka.
Swoje zainteresowania mogą rozwijać ornitolodzy i ichtiolodzy, gdyż na terenie gminy występują rzadkie gatunki ptaków i ryb. Znane są liczne walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy Czernica. W kalendarz stałych imprez odbywających się na terenie gminy wpisały się Festyn Albertyński w Czernicy odbywający się w czerwcu, lipcowy Piknik w Łanach, Festyn w Chrząstawie Wielkiej i Festyn w Dobrzykowicach.